Rekisteriseloste

Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

"10 § Rekisteriseloste Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee: 1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot; 2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä; 4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä 5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi. "

---

[Mikäli tarvitset apua rekisteriselosteen laadintaan teknisessä tai luovassa mielessä, voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. ]

 

Sakari Ohjelmistot - Sakari Software markkinointi- ja asiakasreksteri

 Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Sakari Ohjelmistot - Sakari Software
Jouni Sakari Kemppinen
Vuoksenniskantie 86, 55800  IMATRA
 info@sakariohjelmistot.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja yritystietoja käytetään  asiakkuuden käsittelemiseen esimerkiksi laskutuksessa, maksujen perinnässä sekä yhteydenpidossa ja yksilöidyssä markkinoinnissa. Suoramarkkinoinnissa tai massapostituksessa yhteystietoja käytetään vain yrityksen toiminnassa tapahtuneiden muutosten tiedottamiseen. Vastausta suoramarkkinointiluvasta voidaan rekisteriin kirjatulta pyytää ja asiakasrekisteriin kirjatulla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin, sekä pyytää tieto rekisteriin kirjatuista merkinnöistä. Pyynnön voi tehdä kirjallisesti tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella kuten ilmoituksen suoramarkkinointiluvan myöntämisestä tai kieltämisestä.

Rekisteröityjen ryhmät ja tiedot

Rekisteriin kirjataan tietoa asiakkuuksista ja potentiaalisista asiakkuuksista, verkostoista ja sidosryhymistä yrityksen eri toimialoihin liittyen. Tiedot pyritään pitämään ajantasalla, ja asiakkaita pyydetään ystävällisesti   ilmoittamaan yhteystietojensa muutokset rekisteriin kirjatuista tiedoista, joita ovat

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, viranomaisrekistereistä, yrityksen käytössä olevista tietojärjestelmistä (laskutus ja reskontra), sekä yrityksen suorittamista kampanjoista, tempauksista, asiakaskyselyistä yms.

Henkilötietojen luovuttaminen

Sakari Ohjelmistot - Sakari Software voi luovuttaa rekisteristä henkilöiden / yritysten / sidosryhmien yhteystietoja oman markkinointinsa toteuttamista varten kolmansille osapuolille. Se ei myy eikä anna tietoja rekisteristä yksittäisiin tarpeisiin - paitsi rekisteriin kirjatun niin pyytäessä  omista tiedoistaan  ja muulloinkin vain tietojen tarkistamista varten. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy edellyttää sopimusta rekisterinpitäjän kanssa.  Lisäksi tiedostot ja laitteet on suojattu salasanoilla, joiden käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tilojen, tiedostojen ja laitteiden käytöstä pidetään kirjaa.

(c) 2017, Sakari Ohjelmistot


---> TEKNISTÄ JA LUOVAA KIRJOITTAMISTA

Nettilomake: Yhteydenotto , Facebook : Sakari Ohjelmistot - Sakari Software , Google+ : sakarisoftware@gmail.com , YouPic : Jouni Sakari

Sakari Ohjelmistot - Sakari Software  |  c/o Jouni Sakari Kemppinen / Rastaankatu 7 A 2 / 55120 IMATRA |
Puh: 040 964 4910 | Tekstiviestit: 045 610 9320 | Web:  www.sakariohjelmistot.fi | S-posti: info[at]sakariohjelmistot.fi  |  Blog: Jouni Sakari blog   | KALENTERI  | Y-Tunnus: 1209584-4