KOME -HANKEDOKUMENTTI 24.10.2017 15( 15 )

KOME - KOKEMUSASIANTUNTIJAN MENESTYSTEKIJÄT

Mikä on KOME hanke ?

KOME -hanke on Etelä-Karjalan Kokemusasiantuntijoiden PILOT -projekti, jolla kartoitetaan kokemusasiantuntijana onnistumisen tekijöitä, vahvuuksia, niiden arviointia ja seurantaa tavoitteena kehittää osallisuutta, yhteisyyttä ja itsenäisyyttä yhteiskunnassa.
Mitä kaikkea tarinoita matkalla kokemusasiantuntijuuteen onkaan olemassa ? Askel kerrallaan näistä kengistä voi kertoa satoja tarinoita . Mikä on sinun tarinasi omista kokemusasiantuntijan kengistä ? Onko repussakin tarinoita ? Mitkä ovat olleet tärkeimpiä tapahtumia tai oivalluksiasi kuntoutumisen ja vertaistyön parissa ? Mitkä ovat olleet käännekohtia kuntoutumisesi polulla ? Mitä polkuja olet tallannut , mistä olet saanut voimaa ja rohkeutta jatkaa eteenpäin ? Mikä on sinnikkyytesi avaintekijä ? ... Tämäntapaisilla kysymyksillä tulemme keräämään vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käytännön tarinoita sekä kokemustiedon omaavilta ihmisiltä osallisuutta määrittämään jotain mikä on kokemustiedon ja -osaamisen ytimessä . Tavoitteena on rakentaa palautteenkeruujärjestelmä jolla voi suorittaa itsearvion Pilot -hankkeeseen osallistuville , sekä pyytää arvioita myös kokemusasiantuntijan ja vertaistyöntekijän sidosryhmiltä, rakentaa raportointijärjestelmä ja mallintaa hanke niin , että sitä voidaan käyttää työkaluna muissa kokemusasiantuntijuutta hyödyntävissä hankkeissa . Lisää tietoja hankkeen kotisivulla Innokylässä ja suoraan vetäjältä . Aloituskokous 27.10.2017 perjantaina kello 14:00 alkaen Vuoksenniskantie 86, 55800 IMATRA , Puh . 040 - 964 4910 / Jouni Sakari Kemppinen

KÄYNNISSÄ OLEVAT KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN HANKKEET ETELÄ-KARJALASSA

KOME 19.10.2017 - 20.10.2018 - KOKEMUSASIANTUNTIJAN MENESTYSTEKIJÄT

Erityistä: KOME-hanke vahvistaa ja kehittää kokemusasiantuntijoiden itsenäisyyttä, yhteisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen kehittämistoimet painottavat seurannan merkitystä ja jatkuvaa kehittämistä sekä oppimista. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että kokemustiedon ja -asiantuntemuksen omaavat vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat pystyvät paremmin omalta osaltaan toimimaan ammattilaisten työparina kolmikantayhteistyössä asiakkaan parhaan hoidon ja kuntoutumisen varmistamiseksi. Tässä yksityisesti tehtävässä hankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke on käynnistysvaiheessa ja myöhemmin PILOT-projektin vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen kehittämisyhteistyöhön ja jalkauttamiseen voivat osallistua myöt muus sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. Hanke on suunniteltu yksityisrahoitteiseksi ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Jouni Sakari Kemppinen

Hankeaika: 19.10.2017 - 20.10.2018

Avainsanat: itsearviointi, seuranta, menestystekijät, kokemusasiantuntijuus, raportointi

Rahoittaja: Sakari Ohjelmistot

Hankkeen kustannusarvio yhteensä: Hanke käynnistyy 27.10.2017 ja kustannusarvio määritellään. Alustavasti varattu 100€, tukiprosentti 0%.


KOME ALOITUS

19.10.2017 Kansainvälisen vertaistuen päivänä käynnistetty Imatran Klubitalolla . Tavoite on saada PILOT -projekti valmiiksi vuodessa ja juhlistaa tuloksia vuoden päästä.

Aloituskokous on 27.10.2017 kello 14:00 - 16:00.

Hanke on syntynyt ideasta , joka tuli esiin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin osallisuushankkeen kokemusasiantuntijoille suunnatussa osuudessa.

KOME -hanke on Etelä-Karjalan Kokemusasiantuntijoiden PILOT -projekti, jolla kartoitetaan kokemusasiantuntijana onnistumisen tekijöitä, vahvuuksia, niiden arviointia ja seurantaa tavoitteena kehittää osallisuutta, yhteisyyttä ja itsenäisyyttä yhteiskunnassa.

Vahvuudet

Heikkoudet

Mahdollisuudet

Uhat

Motto

"Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka luovat parhaan yrityskulttuurin. Organisaation todellinen osaaminen syntyy enemmän emotionaalisesta ja kulttuurisesta älystä kuin pelkästä asioiden tietämisestä." -- Patrick Lencioni

MENESTYKSEN MÄÄRITTELY

"Kaikki on mänt eikä riittäntkää" -tuntematon. Aika lähellä ovat menetyksen ja menestyksen sanat, mutta lähes päinvastaisia ovat niiden merkitykset

MENETTÄÄ

v. kadottaa, hukata; )( saada, saavuttaa, voittaa.

1. joutua lupumaan jstak, luovuttamaan jtak, lakata omistamasta, pitämästä hallussaan (tms.) jtak, jäädä ilman jtak, kärsiä jnk menetys, häviö, hukka.

a. esineobj:n ohella. | M. omaisuutensa, rahansa, maansa. En m:tänyt kaupassa penniäkään. Tungoksessa katosi laukkuni, mutta en usko sitä lopullisesti m:täneeni. Perhe on m:ttänyt ainoan lehmänsä. Valtakunta joutui sodassa m:tämään suuria maa-alueita. Alus ja lasti tuomittiin valtiolle m:etyksi. Onnettomuudessa hän m:ti toisen kätensä. Haavoittunut m:ti runsaasti verta. Puu on m:tänyt kaikki lehtensä. Rakennus m:ti tulipalossa kattonsa. Lähetin m:täminen ratkaisi [shakki]pelin mustan tappioksi. - Kapinan johtajat m:tivät päänsä 'mestattiin'. Hallitsija m:ti kruununsa.

b. henkilöohj:n ohella | M. (kuo9lemnan takia) isänsä, omaisensa. Vihollinen m:ti 60 miestä kaatuneina ja 200 haavoittuneina. Mitättömän riidan vuoksi m:in hyvän ystäväni. Liike m:ti kaikkia asiakkaansa . - M. [= kadottaa] joku näkyvistään.

c. abstr. M. näkönsä, työkykybnsä, järkensä, malttinsa, hermonsa, tajuntansa, muistinsa, ruokahalunsa, kauneutensa, terveytensä. M. rohkeutensa, toivonsa, uskonsa. M. henkensä 'saada surmansa, kuolla'. M. työpaikkansa, toimensa. Viran m:tämisen uhalla. Puolue m:ti vaaleissa viisi edustajanpaikkaa. M. oikeutensa, puhevaltansa. M. kunniansa, kansalaisluottamuksensa. M. vapautensa. Valtio m:ti itsenäisyytensä. Maa on m:tänyt ulkomaiset markkinansa. M. M. tasapainonsa, tukensa, varma jalansijansa. Kädet m:tivät ottensa. M. kosketus viholliseen. Osastot m:tivät tuntuman toisiinsa. Viivyttelyllä m:ettiin aloitteen suoma etu. M. jkn ystävyys, kunnioitus. M. mahdollisuutensa, tilaisuus. - Kangas m:tää värinsä, kiiltonsa. Kappale m:tää veteen upotettunja painostaan niin paljon kuin sen kokoinen vesimäärä painaa. M. makunsa, muotonsa, ryhhtinsä, tyylinsä, tuoreutensa. Vanhat tavat m:tävät alaa vuosi vuodelta. Pallo oli m:tänyt kimmoituutensa. Laiva m:ti ohjjattavuutensa, suuntansa. Lentokone alkoi m. korkeutta 'painua alemmaksi'. Mikä voimassa voitetaan, se matkassa m:etetään. Tyuö on m:tänyt kaiken viehätyksensä. Romaani m:tää loppupuolella uskottavuutensa. - Meillä ei ole mitään m:etettävänä, päinvastoin kaikki voitettavana. Kaikki on m:etetty 'hukassa, mennyttä'.

d. ilman obj:a : koke jk menetys, hukka, häviö, tappio; joskus: kärsiä', tulla huonommaksi. | M:in kaupassa aika lailla. Yrityksessä pikemmin m:ettiin kuin voitettiin. Pokerissa on suuri m:tämisen vaara. Näin esitettynä runo varmasti m:tää.

2. ed:een liittyen: hukata, kuluttaa, tuhlata, käyttää hukkaan. | M:ettyä aikaa on vaikea korvata. Konevian takia m:ettiin kalliita minuutteja. - - kaikki, mitä rattailta heitii, m. viinaan KIVI. Olihan hän ennenkin nähnyt kauniita naisia eikä ollut m:tänyt ajatuksiansa heihin SEPPÄNEN.

3. vars. vanh. hävittää, tuhota; surmata, tappaa. | Joka vaimon kanssa avion rikkoo, on mieletön; itsensä m:tää, joka niin tekee VT. - - Miekalla m:etyksi, / tapetuksi tapparalla KAL. - - koska häntä m. koetimme, niin - - henki ei lähtenyt KIVI. - - Mari on jotekin m:tänyt (= tappanut) itsensä PAKK. - - henkieäni nuort' älä m:ä *MANN. - - olisiko kovin suuri synti koettaa m. ihmisalku LINN. - - miesten jako eri kilpailuihin m:ti [=riisti, vei] Suomelta yhden toisen palkinnon AK.

4. joutua häviölle, tappiolle jssak. kärsiä häviö, tappio jssak, hävitä. | M. ottelu, taistelu, sota. M. (riita)juttu, (oikeus)asia. En pidä vielä asiaani m:ettynä. M. veto. N.N. voitti ottelun erääkään m:tämättä. -- Erik. menettää peli (kuv.) joutua tappiolle, hävitä. | Jos menetät malttisi, m:ät varmasti pelin. Tilanne oli toivoton ja peli auttamattomasti m:etty.

5. vanh. menetellä. | Niin tässä kirjallisesti m:ettävä on KIVI.

MENESTYÄ

v. 1. elää, toimia, työskennellä (tms.) onnekkaasti, tuloksekkaasti, tulla hyvin toimeen, kehittyä edullisesti, edistyä (yl. t. jssak suhteessa), saavuttaa t. tuottaa (hyviä) tuloksia; onnistua, selviytyä, suoriutua hyvin, "pärjätä"; joskus: hyötyä, kukoistaa, vaurastua. | M. hyvin, huonosti. M. elämässään, työssään, opinnoissaan, urallaan. Poika ei m:y koulussa. Liisa m:yy huonosti matematiikassa. Hyvin m:yvä liikemies. Hän tuskin on m:yvä asianajaja. Isäntä on rikastunut ja m:nyt kaikin puolin. Suomalaiset eivät oikein m:yneet Lontoon olympiakisoissa. Ja Hiskia m:yi kaikessa mitä hän teki VT. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että m:yisit ja kauan eläisit maan päällä KATEK. -- Hyvässä hoidossa siat lihoivat ja m:tyivät. Karja ei tahtonut talossa oikein m. Hänen liikkeensä m:yy erinomaisesti. Heikosti m:yvä yritys. Kone ei käytännössä m:ynyt. Vääryys m:yi, oikeutta sorrettiin.

2. viihtyä, tulla toimeen. | Siinä talossa eivät palvelijat m:y. Vaatimattomissakin oloissa m:yvä kasvi. Kirsikka m:yy kunjnollisesti vain maamme eteläosissa. Ihmettelen, että Eeva on näin kauvan m:ynyt heidän kanssansa KIVI. --NYKYSUOMEN SANAKIRJA 2, Lyhentämätön kansanpainos, SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, WSOY, 1980

Menestyksen iskusanoja - sanakirjasta poimittujaEsimerkkejäJomppaLörppäliisa

Lennox

[ snip ]

Mikael Sebastian

[ snip ]

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Innokylä


https://www.innokyla.fi/tietoa-innokylasta [ Kuvat ja teksti lainattu sivustolta , opetustarkoitus ]


"Tietoa Innokylästä


Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen. Innokylän tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista.


Avoin yhdessä kehittäminen on Innokylän perusajatus, joten Innokylä on kaikille maksuton. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin.


Innokylä - elävä esimerkki yhteiskehittämisestä


Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).


Mistä Innokylä sai alkunsa?


Sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2008 aloitteen terveys- ja sosiaalialan avoimesta innovaatioyhteisöstä, joka tarjoaisi tukea niin käytäntöjen ideoinnissa, kehittämisessä, arvioinnissa kuin levittämisessäkin. Aloitteesta syntyi Innokylä-hanke (2010–2013) ja hankkeen pohjalta Innokylä.


Innokylän innovaatiomalli

Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenmuotoisen kehittämistoiminnan perustaksi ja kaikenlaisten kehittämiskohteiden työstämiseen. Kehittäminen voi olla isoa tai pientä, kokeilevaa tai suunnitelmallista, perustoimintaan sisäänrakennettua tai hankemuotoista. Se voi myös olla hankintaan liittyvää kehittämistä ja kokeilua, jossa tutkimus- ja kehittämistyö ostetaan yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Kehittämisen kohteita voivat olla esimerkiksi teknologiat ja tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit ja rakenteet.

Kehittämisen periaatteet


Innokylän kehittämisperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kehittäminen on tarvelähtöistä ja avointa yhteiskehittämistä.


Kehitä tarvelähtöisesti huomioimalla eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet

Kehitä yhdessä ottamalla kehitettävän asian kannalta merkitykselliset toimijat ja kumppanit heti kehittämisprosessin alusta alkaen mukaan

Hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja

Jaa kehittämis- ja arviointitietoa avoimesti

Yleistä kehittämistulokset helposti hyödynnettävään muotoon

KUUSI KEHITTÄMISTEHTÄVÄÄ


Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen koostuu kuudesta keskeisestä kehittämistehtävästä, joiden suorittamisen tarkoituksena on taata onnistuneiden ratkaisujen syntyminen, pysyvän muutoksen aikaansaaminen sekä ratkaisujen jalostuminen avoimesti ja helposti hyödynnettäviksi toimintamalleiksi.

Jokainen kehittämisprosessi on omanlaisensa. Kehittämiselle ei ole yhtä oikea kaavaa tai järjestystä. Tee kehittämistehtäviä siinä järjestyksessä sekä sillä tarkkuudella ja temmolla kuin on kehittämistyösi kannalta tarkoituksenmukaista. Hyödynnä kehittämistehtävissä monipuolisesti kehittämisen ja arvioinnin osallistavia menetelmiä.
1. Tunnista tarpeet

Perusta kehittäminen tarpeisiin. Ensimmäinen impulssi kehittämistarpeesta voi tulla moninaisista lähteistä, esimerkiksi kansalaisaloitteena, havaittuna puutteena työkäytännöissä, strategian valmistelussa, lakimuutoksena tai tutkimustuloksena. Tiettyyn asiaan tai haasteeseen kietoutuvat tarpeet voivat olla moninaisia ja keskenään ristiriitaisia ja ne muuntuvat tilanteiden mukaan. Identifioi haasteen kannalta merkitykselliset toimijaryhmät ja tunnista erilaiset tarpeet. Neuvottele, tarkenna ja sovita tarpeet kehittämistoiminnan yhteisiksi lähtökohdiksi.

2. Muunna tarpeet tavoitteiksi

Muunna kehittämistoiminnan lähtökohtana olevat tarpeet selkeiksi kehittämisen tavoitteiksi. Muuntaminen ei ole mekaaninen toimenpide, vaan tehtävä joka edellyttää neuvotteluja ja yhteisistä tavoitteista sopimista. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi kehitettävän ratkaisun toteutustapaa, ominaisuuksia, toiminnallisuuksia ja suorituskykyä sekä niitä tuloksia, joita kehitettävällä ratkaisulla halutaan saada aikaiseksi.

3. Kehitä ratkaisuja

Turhan työn välttämiseksi etsi ja hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja ja räätälöi ne omaan toimintaympäristöösi sopivaksi. Mikäli et löydä sopivaa ratkaisua, ideoi ja kehitä täysin uusia ratkaisuja. Tarkastele kehitettävää ratkaisua käytäntönä, joka pystytään toteuttamaan toistuvasti samalla tavalla. Voit jäsentää ratkaisua erilaisten näkökulmien ja osatekijöiden avulla hyödyntämällä ratkaisujen kehittämisen matriisia. Älä pyri suunnittelemaan ratkaisua täysin valmiiksi ennen kokeilua, vaan paremminkin kokeile mahdollisimman pian alustavaakin ideaa. Kokeilu on paras tapa suunnitella ja jalostaa ratkaisua.

Innokylän näkökulmataulukko

Kuva: Innokylän näkökulmataulukko4. Kokeile ja arvioi

Kehitelmien nopeat kokeilut ja ketterät arvioinnit ovat tehokas tapa kehittää, mutta se, missä määrin tämä on mahdollista, riippuu hyvin paljon kehitettävän ratkaisun luonteesta. Toisinaan ratkaisua on kehitettävä pidemmällä ennen kuin kokeilu on mahdollista. Suunnittele arviointi aina olennaiseksi osaksi kokeilua. Arviointi voi olla kevyempää tai systemaattisempaa arviointitarpeesta riippuen. Voit arvioida ratkaisun toteutusta ja/tai niitä tuloksia, joita ratkaisulla on tarkoitus saada aikaiseksi.

Huomioi tarvittavissa määrin seuraavat arvioinnin osa-alueet arviointia tehdessäsi:

Täsmennä ne ratkaisun toteutuksen tavoitteet ja/tai tulostavoitteet, joiden suhteen arviointia tehdään.

Johda tavoitteista arviointikysymykset, joihin arvioinnilla yritetään vastata.

Määrittele kunkin arviointikysymyksen kohdalla ne kriteerit ja/tai indikaattorit, joiden avulla seurantaa ja arviointia tehdään.

Valitse menetelmät, joilla arviointia tehdään. Menetelmät voivat olla hyvin moninaisia ja niiden tulee palvella suunniteltua arviointia mahdollisimman hyvin sekä saada eri toimijoiden ääni kuuluviin.

Voit tehdä seurantaa ja arviointia ennen ratkaisun toteutusta, toteutuksen aikana ja toteutuksen jälkeen. On hyvä seurata myös syntyviä tarkoittamattomia muutoksia.

Tee kerätyn aineiston perusteella päätelmiä ja arviointia siitä, missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin ja mistä nämä johtuivat.

Korjaa ratkaisua tarvittaessa arvioinnin perusteella ja kokeile uudestaan.

5. Vakiinnuta käytännöksi

Mikäli kokeiluissa saavutettiin haluttuja tuloksia, vakiinnuta ratkaisu toimintaympäristöösi pysyväksi käytännöksi. Suunnittele vakiinnuttamiselle aikataulu sekä organisoi tarvittavat resurssit, perehdytykset ja koulutukset. Vakiinnuttaminen on sitä helpompaa, mitä vahvemmin ratkaisun kannalta keskeiset toimijat (esim. kansalaiset, ammattilaiset, johto, päätöksenteko ja muut kumppanit) ovat alun alkaen sitoutuneet ja osallistuneet yhteiseen kehittämistoimintaan.

6. Yleistä malliksi

Yleistä kehittämäsi ratkaisu toimintamalliksi siten, että se ei sisällä paikallista informaatiota eikä ratkaisun kehittämiseen liittyvää tietoa. Määritä käyttötarkoitus ja nosta esiin sellaiset keskeiset osatekijät ja vaiheet, joiden tulee toteutua kaikissa niissä ympäristöissä, joissa mallia sovelletaan. Toimintamalli toimii käyntikorttina, jonka avulla voit esitellä kehittämääsi ratkaisua eri yhteyksissä. Muut voivat hyödyntää toimintamallia omassa kehittämistoiminnassaan ja räätälöidä sen avulla omia ratkaisujaan. Korjaa toimintamallia sitä mukaan kun kokemukset sen soveltamisesta karttuvat." -- Innokylä


VIRTUAALIPALVELUT

Hankkeessa hyödynnetään ja opiskellaan erilaisia virtuaalipalveluita, joita on tarjolla.

Google+


"Google Plus (also known as Google+) is a social networking service from Google. Google+ launched with a lot of fanfare as a possible competitor to Facebook. The idea is pretty similar to other social networking services, but Google attempts to differentiate Google+ by allowing more transparency in who you share with and how you interact. It also integrates all Google services and displays a new Google+ menu bar on other Google services when you're logged into a Google account."


Facebook


PROJEKTIN HALLINTA


Dokumentit

KOME hankkeeseen liittyvät dokumentit , mm. kokouspöytäkirjat löytyvät jatkossa osoitteesta : https://drive.google.com/…/0B84qopjcqUwhZDNQa1ZXeElUQ0U… , kaikilla linkin tietävillä on niiden lukuoikeus.

Yhteiset tiedostot


Oppimispäiväkirja on kaikille yhteinen. Jokainen hankkeeseen osallistuva voi päivittää sitä.


Tämä tiedosto


--- Tätä kuvausta hankkeesta päivitetään --- Viimeksi päivittänyt JSK 24.10.2017 kello 17:16


Kuva : Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin (SKR-#) työmenetelmän kuvaus, (C) Sakari Ohjelmistot 1996-2017


Sisällysluettelo

KOME - KOKEMUSASIANTUNTIJAN MENESTYSTEKIJÄT 1

Mikä on KOME hanke ? 1

KÄYNNISSÄ OLEVAT KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN HANKKEET ETELÄ-KARJALASSA 2

KOME 19.10.2017 - 20.10.2018 - KOKEMUSASIANTUNTIJAN MENESTYSTEKIJÄT 2

KOME ALOITUS 3

Vahvuudet 3

Heikkoudet 3

Mahdollisuudet 3

Uhat 3

Motto 3

MENESTYKSEN MÄÄRITTELY 4

MENETTÄÄ 4

MENESTYÄ 5

Menestyksen iskusanoja - sanakirjasta poimittuja 5

Esimerkkejä 6

Jomppa 6

Lörppäliisa 6

Lennox 6

Mikael Sebastian 6

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7

Innokylä 7

"Tietoa Innokylästä 7

Innokylän innovaatiomalli 7

Kehittämisen periaatteet 7

KUUSI KEHITTÄMISTEHTÄVÄÄ 8

1. Tunnista tarpeet 8

2. Muunna tarpeet tavoitteiksi 9

3. Kehitä ratkaisuja 9

4. Kokeile ja arvioi 10

5. Vakiinnuta käytännöksi 10

6. Yleistä malliksi 10

VIRTUAALIPALVELUT 10

Google+ 11

Facebook 11

PROJEKTIN HALLINTA 11

Dokumentit 11

Yhteiset tiedostot 11

Tämä tiedosto 11


index /JSK